Tuesday, 14 August 2012

TABUNG AMANAH ZAKAT 1433H: Pembayaran

Assalamualaikum,

Dengan segala hormatnya, perkara dia tas adalah dirujuk.Merujuk juga kepada link ini (http://www.ahmadsabri.org/2012/08/zakat-fitrah-1433h.html) mengenai perkara yang sama.

2. Tambahan kepada lima opsyen pembayaran zakat yang dinyataka sebelum ini
2.1. di Malaysia secara online atau

2.2. di Australia melalui amil2 di masjid tempatan atau
2.3. dengan meminta bantuan keluarga di Malaysia untuk bayar atau
2.4. terus dibuat kepada asnaf yang layak di Australia

3. Pembayaran Zakat melalui EFT boleh dibuat ke akaun berikut
3.1. Nama: TABUNG AMANAH ZAKAT

3.2. Bank: Westpac
3.3. BSB: 032157
3.4. Acc: 282487

4. Kadar bayaran untuk tahun 2012M / 1433H adalah bersamaan AUD10.00 seorang
5. Merujuk kepada link ini (http://mufti.perlis.gov.my/soal-jawab/169-hukum-melafaz-niat-ketika-membayar-zakat ) dimaklumkan bahawa hukum pembayaran melalui cara online transfer adalah 'harus' (dibenarkan)

6. Mohon masukkan pada ruangan 'description' email serta tujuan pembayaran ke akaun TAZ ini sama ada untuk
6.1. Zakat Fitrah
6.2. Fidyah (Kadarnya adalah AUD10.00 seorang bagi setiap hari pembayaran)
6.3. Zakat Harta Pendapatan
Contoh: a_sabri@msda.org.au fitrah

7. Education Malaysia Australia dan Tabung Amanah Zakat EMA mengucapkan setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih kepada semua.

Sekian, terima kasih.

Saya yang menurut perintah,

(AHMAD SABRI MOHAMAD)
Setiausaha TAZ EMA,
Education Attache.


No comments: